Energetické štítky jsou už povinné u všech elektrických spotřebičů

Energetické štítky jsou už povinné u všech elektrických spotřebičů

Počínaje rokem 2015 bez štítku nezakoupíte už ani digestoř a plynovou nebo elektrickou troubu. Důvodem je poskytnout zákazníkovi jasné a přehledné informace o energetické náročnosti výrobku.
Mimochodem, změny se netýkají jen označování výrobků, výrobce musí splňovat také normu energetické účinnosti. Například příkon vysavače mohl být do roku 2014 maximálně jen 1600 wattů, zatímco od roku 2017 musí stejný výrobek, tedy stroj se stejnou energetickou účinností, mít maximální příkon pouze 900 wattů. Evropa tedy směřuje k systematickému snižování energetických výdajů na provoz elektrických spotřebičů při jejich současném zachování funkčních vlastností.
červený vysavač

Co nám říká energetický štítek

Spotřebitel výrobky do domácnosti volí podle užitných vlastností, zajímá ho pochopitelně vzhled, technologické provedení, povrchová úprava, cena výrobku, ale také náklady na jeho provoz. Tzn. např. v případě praček a myček nádobí spotřeba elektřiny a vody. A k tomu nám slouží energetický štítek, jsou na něm uvedeny veškeré náklady na provoz spotřebiče, tedy kromě nákladů na případné servisní zásahy po uplynutí záruční doby.
černý sporák

Podoba energetického štítku

Jaké údaje na štítku najdeme? Jedná se o jakousi barevnou samolepku a ta musí obsahovat všechny dostupné technické údaje a parametry přístroje.
Na prvním místě se uvádí tzv. energetická třída, což je označení energetické účinnosti. Energetická účinnost se zjistí z poměru tabulkové hodnoty příkonu (výkonu) spotřebiče a skutečné, reálné hodnoty výkonu.
Druhý údaj na štítku značí množství spotřebované elektrické energie za 1 rok.
Další údaje jsou variabilní a liší se podle typu výrobku, jsou zde uvedeny např. spotřeba vody na 1 prací cyklus, hlučnost přístroje udávaná v dB, maximální rychlost a účinnost odstřeďování a praní, účinnost sušení a mytí (myčky nádobí a sušičky prádla), kapacita sad nádobí (myčky) a pod.
Posledním údajem na štítku jetyp elektrického přístroje (výrobku) a jeho výrobce.

Comments are closed.