Proč je nutná revize nouzového osvětlení

Proč je nutná revize nouzového osvětlení

Nouzové osvětlení musí být povinně instalováno v některých objektech, zejména tam, kde dochází k pohybu velkého počtu osob. Jsou to například budovy divadel, kin, obchodních center, sportovišť či stadionů a také škol. Instalací těchto stavebních a bezpečnostních prvků se také zabývá patřičná norma ČSN EN 1838, případně doplněná normou, týkající se protipožární ochrany ČSN 73 0802. Proč se nouzovému osvětlení a také revizi nouzového osvětlení věnuje tolik pozornosti?

divadelní představení

Panika – jedním z nejzávažnějších důvodů tohoto počínání je panika. Ta vzniká díky davovému působení na jednotlivce, kteří jsou velmi snadno ovlivněni narůstajícím strachem a chaosem, a přestávají uvažovat racionálně a logicky. Nejhorší na tom je, že v důsledku davové paniky dochází k velmi tragickým událostem, kdyby totiž tou dobou nebylo v objektu přítomno tolik lidí, a teoreticky pouze dvě nebo tři osoby, ty by obvykle zachovaly klid a k podobným incidentům by vůbec nemuselo dojít.

nouzové osvětlení

K panice také dochází proto, že řítící se dav směřuje kamsi do neznáma, a jednotlivec uvnitř davu ztrácí o situaci přehled. Proto je nesmírně důležité zajistit v takových prostorách alespoň nouzové osvětlení, aby bylo možno v poklidu opustit budovu, obvykle nouzovými východy.

Nouzové osvětlení sice není nutné instalovat v bytových domech na centrálním schodišti, ale přesto se zde vyskytuje kvůli bezpečnosti při pohybu jednotlivců, nikoli pro zamezení narůstající paniky. Je to proto, že i když je teoreticky dům obydlen několika desítkami nájemníků, jako např. jedenáctipatrový věžák, ve chvíli výpadku elektrického proudu nejsou lidé přítomni na schodech ve velkém počtu, ale většina z nich se nachází uvnitř svých bytů, případně vůbec nejsou doma

Otevírání dveří z budovy směrem ven – možná si neuvědomujete, že dveře z budov, kde se pohybuje mnoho lidí, se musí otevírat ven, nikoli dovnitř. Toto opatření vzniklo na základě poznatku, kdy v jednom z objektů uhořelo mnoho lidí právě proto, že dav nebyl schopen se dohodnout a otevřít dveře, všichni se tlačili ven, a tím pádem bránili otevření https://www.patria-direct.cz/otevrit-ucet dveří směrem dovnitř.

Comments are closed.