Elektřina je dobrý sluha, ale zlý pán

Elektřina je dobrý sluha, ale zlý pán

Elektrická energie nám pomáhá v každodenním životě ve všech jeho oblastech. Elektřina nám umožňuje používat přístroje a nástroje naší každodenní potřeby (mobilní telefony, počítače, televizi i nářadí), udržuje náš denní rytmus v přijatelných mezích (osvětlení, tepelné zdroje) a usnadňuje nám život jako takový (elektrické ovládání garážových vrat, elektrické eskalátory v metru, automatické stahování rolet nebo řízení teploty v interiéru). Bez elektrické energie se dnes zkrátka neobejdeme. Výjimkou je pár ojedinělých osob, kteří bez elektřiny žijí, ale i jejich obydlí či věci jistě vyrobil nějaký stroj, který elektřina pohání.

Elektrické zásuvky

Aby nám elektrická zařízení dobře sloužila, je nutné je udržovat v dobré a funkční formě dle příslušných předpisů. Abychom se preventivně vyhnuli případným poruchám, poškozením či nefunkčností způsobených např. nesprávným zapojením či přítomností nefunkčních součástí, je v zájmu naší bezpečnosti a ochrany osob či majetku povinné a vhodné tato elektrická zařízení pravidelně kontrolovat.

Těmto kontrolám se obecně říká revize elektro a probíhají nejen na počátku při uvedení elektrického zařízení do provozu, ale poté také v pravidelných intervalech. Důležitý je výběr vhodného odborníka – revizního technika elektro, který má příslušné odborné vzdělání a oprávnění tuto činnost provádět. Revizi zkrátka nemůže dělat každý a takto je to správné, protože je potřeba, aby každý dělat to, co skutečně umí a čemu rozumí. Složitosti zapojení, normy i bezpečnost jsou vysoce odbornými znalostmi.

Práce elektrikáře

Při revizi elektrického zařízení dochází nejen k vizuální kontrole, ale také k proměření jednotlivých funkčních hodnot a ke kontrole celého zařízení jako celku. Současně vám revizní technik sepíše případné závady, které je potřeba odstranit či navrhne lepší a více optimální řešení. Jedině s pravidelnými revizními kontrolami můžeme preventivně zvýšit bezpečnost a ochránit své zdraví, životy i majetek.

Mnohé bytové domy jsou přesvědčeny, že se jich povinnost revizí elektro netýká, opak je však pravdou. Např. revize rozvodů elektřiny je povinná každých 5 let. U bytových jednotek je revize vyžadována při novém připojení či navýšení příkonu, ale doporučena je také 1x za 5 let. V každé firmě z oboru elektro či revizní technik Vám rád sdělí aktuální platné lhůty či doporučené revize pro váš byt, dům, firmu či zařízení.

Comments are closed.