Životní úroveň představuje mnoho aspektů dohromady

Životní úroveň představuje mnoho aspektů dohromady

Pod pojmem životní úroveň většině naskočí něco ve smyslu, jak daný stát „jde“ s dobou. Jestli přijímá novinky doby, zda na svém území lze zahlédnout spoustu moderních věcí a skutečností. Životní úroveň ale zkoumá dostupnost zboží a služeb, její stupeň vývoje a její spokojenost mezi obyvateli a zda všechny přítomné služby a zboží odpovídají dané potřebě lidí.
práce ve vedru.jpg
Přibližme si nyní, co takováto kvalita života představuje v našem každodenním životě. Velké rozdíly se odrazí například ve zdravotní péči – vzdálenost k doktorovi, kvalita péče, čistota prostředí, moderní přístroje, vzdělanost lékařů. Když si představíme českou a africkou ordinaci, je nám jasná diference mezi těmito zařízeními. Celkově zdraví souvisí i s prevencí, s dispozicí očkování, s dostatkem pitné a čisté vody.
Životní úroveň ovlivňuje také například řešení odpadu. V rozvojových zemí vybíráním použitelného odpadu přežívají milióny lidí, celé dny přebírají odpadky plné nemocí, hmyzu a výtrusů, aby získali v přepočtu několik desítek korun na den. V Evropě si zaplatíme svoz odpadu na každý rok, přijede společnost, odpad odveze a v nejlepším případě ho recykluje a lze ho použít opětovně. Pro stanovení hodnot životní úrovně se měří několika způsoby, , mj. například indexem lidského rozvoje.
Gramotnost čili schopnost číst a psát se ve světě v jednotlivých státech pohybuje mezi 23 až 100 procenty, tato skutečnost se také odráží na životní úrovni hlavně z důvodu dostupnosti vzdělávání obyvatelstvu, naštěstí míra stále roste. S gramotností souvisí takzvaná ekonomická nerovnost, tzn. jak velké rozdíly panují mezi příjmy lidí ve světě. Za tisíce až miliony dolarů měsíčně pracují miliony manažerů, politiků, ekonomů, herců, zpěváků či sportovců. Mnozí z nich se při výkonu práce ani nezapotí. Naproti tomu v rozvojových zemí, jako je například Indie nebo Niger, stráví občané celé dny vystaveni přímému slunci, nehygienickým podmínkám s odměnou pár dolarů na den.
pečovatelka na vycházce.jpg
Mezinárodní, hlavně ty humanitární organizace cílí především na snižování rozdílů v životní úrovni mezi všemi státy, bohužel se stále zvyšují.

Comments are closed.